Bezpieczny przejazd PKP

Wyzwanie

Trwałe podniesienie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych.

Rozwiązanie

Podjęliśmy szeroko zakrojone działania edukacyjne i świadomościowe skierowane do zidentyfikowanych grup będących potencjalnie ambasadorami bezpieczeństwa, którzy następnie mieli dzielić się wiedzą w swoich środowiskach. Działania nastawione są na długofalową komunikację (kampanię realizujemy w etapach od 2019 roku), aby trwale zmienić świadomość społeczną.

58,1%

Wzrost świadomości akcji

65%

Polaków zetknęło się z komunikatem kampanii

Wyniki

65% Polaków zetknęło się z komunikatem kampanii w trakcie jej trwania. 58,1% Polaków, którzy zetknęli się z kampanią dowiedziała się czegoś nowego na temat bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych

Narzędzia
TV (m.in. lokowanie idei w serialach i programach)
Radio
OOH (działania niestandardowe)
Kino
Prasa
Digital wideo