Rockwool

Wyzwanie

Zwiększenie znajomości marki i preferencji zakupowych wśród potencjalnych klientów (inwestorów indywidualnych), które przełożą się na pozyskanie leadów, zwiększanie sprzedaży i chęci dystrybutorów do towarowania się produktami Rockwool.

Rozwiązanie

Wspólnie z klientem przeprowadziliśmy badanie, z którego wynikało, że dowód społeczny jest dla klientów ważny w kategorii produktów izolacyjnych. Najbardziej zaufaną grupą, której opinie mogą wpłynąć na decyzje zakupu wełny skalnej Rockwool, okazali się nie fachowcy, czy architekci, ale… strażacy. Ten insight skorelowaliśmy z cechami produktu i stworzyliśmy komunikację, która wyróżniła Rockwool od konkurencji, wzmacniając wiarygodność komunikatu i samej marki wśród indywidualnych inwestorów i dystrybutorów.

57%

Wzrost świadomości marki

x10

Wzrost liczby leadów

Wyniki

Świadomość spontaniczna w porównaniu do bazowej sprzed kampanii wzrosła o 75%. Liczba leadów pozyskanych z formularzy internetowych w ciągu 6 miesięcy wzrosła 10-krotnie w porównaniu do poprzedniego półrocza

Narzędzia
Digital
Wideo
Performance ((SEM, social media, lead ads z call center)
Afiliacja