Kolejowe ABC

Wyzwanie

Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na przejazdach kolejowych, dworcach, peronach i w pociągach oraz promowanie wzorców odpowiedzialnego zachowania się w pobliżu torów.

Rozwiązanie

Przygotowaliśmy aktywności reklamowe, których charakter i formuła wykorzystywały miejsca, konteksty i wydarzenia, wokół których następuje integracja wskazanych grup odbiorców (rodzice, dzieci, młodzież i nauczyciele). Obok klasycznych działań marketingowych w mediach, prowadziliśmy działania edukacyjne w ramach platformy Librus (dzieci, młodzież, nauczyciele) oraz imprez plenerowych, na które złożyło się 8 rodzinnych pikników edukacyjnych w popularnych miejscowościach turystycznych oraz 2 duże wydarzenia, podczas których został wyświetlony wideomapping 3D. Całość aktywności wspierana była z wykorzystaniem infrastruktury klienta (dworce, tereny kolejowe, pociągi) oraz służb związanych z bezpieczeństwem.

29,6%

Wzrost świadomości kampanii

35 000

osób wzięło udział w imprezach plenerowych

Wyniki

Świadomość wspomagana reklamy wyniosła 29,6%. W imprezach plenerowych łącznie wzięło udział blisko 35 tys. osób z całej Polski, a profile społecznościowe akcji Kolejowe ABC zgromadziły ponad 100 tys. obserwujących.

Narzędzia
TV
Radio
OOH
Kino
Digital
Wideo
Social media
Plenerowe wydarzenia
Pikniki rodzinne